Radovi u Podgorici

Završetak radova, peskarenje i farbanje